CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SALONZO
  Hotline: 1800- 588 - 883
  E-mail: info@vbd.com.vn
  Tel: (+84) 435 190 242       Fax: (+84) 435 190 243
  http://bigtravel.vn